Laatste nieuws
No items found.

Welkom

FC MARATHONVLIEGERS, jaargang 26

We gaan beginnen, binnenkort via de site en mail alle info over het seizoen 2021.

Vergeet niet uw contributie !

Fondclub Marathonvliegers:


Afgelopen periode zijn we benaderd door fondclub Rotterdam met het verzoek zich aan te sluiten bij de Marathonvliegers. De reden is niet zo belangrijk maar na kort intern overleg hebben we gemeend hen van harte Welkom te heten.

Veel leden van de marathonvliegers speelde ook al mee in de fondclub Rotterdam en hierdoor zijn we geen vreemden van elkaar. Met het samengaan was wel de enige voorwaarde dat alleen de marathonvluchten worden gespeeld binnen onze fondclub, en zo geschiede!

Welkom aan de nieuwe leden, en menig rotterdammer heeft direct ook al een bon geschonken ! zodat we de prijzen pot voor het seizoen 2021 weer kunnen aanvullen.

 

Fondclub Marathonvliegers concoursen 2020, zie alle info hier op de site.

 
Er wordt geen feestmiddag/kampioenenhuldiging gehouden dit jaar.

De kampioenen worden wel in het zonnetje gezet hoe we dit gaan doen hoort U nog van ons en hoe de site dus in de gaten. Alle gewonnen prijzen zetten we om naar een geld bedrag en deze gaan we overmaken naar de winnaars.

 

"fondclubmarathonvliegers" is opgericht in 1994 met als belangrijkste doelstelling om voor de leden van de Afdeling 5 Zuid-Holland in een beperkt gebied een aantrekkelijk spel te bieden voor de grote vluchten fond en de Sector & vluchten NPO als de ZLU vluchten.

 

Het spelgebied ligt in het oosten van Zuid-Holland.

Leden die aangesloten zijn bij de Afdeling 5 Zuid-Holland en vliegen in samenspel Drechtsteden, samenspel Zuid Holland Oost en samenspel Gouwe & IJssel, kan lid van fondclub "Marathonvliegers".

Heeft u vragen van opmerkingen kunt u altijd bellen van mailen naar een van de bestuursleden.
 

Bankgegevens:
SNS Bank
Fondclub Marathonvliegers
IBAN NL92SNSB0908406509